• Sierras de cinta marca FAT semiautomáticas económicas.
  • Sierras de cinta marca FAT semiautomáticas.
  • Sierras de cinta marca FAT semiautomáticas con giro a derecha e izquierda.
  • Sierras de cinta marca FAT semiautomáticas de doble columna.
  • Sierras de cinta marca FAT semiautomáticas corte grandes dimensiones.

SIERRAS de CINTA FAT SEMIAUTOMÁTICAS